Obraz Gustav Klimt – Park

99 389 

Obraz drukowany na płótnie