Obraz Gustav Klimt – Park

69 299 

Obraz drukowany na płótnie