Obraz Gustav Klimt – Portret Fritza Riedler

129 359 

Obraz drukowany na płótnie