Obraz Gustav Klimt – Safona

129 359 

Obraz drukowany na płótnie