Obraz Gustav Klimt – Litzlbergkeller

69 289 

Obraz drukowany na płótnie