Obraz Gustav Klimt – Litzlbergkeller

99 379 

Obraz drukowany na płótnie