Obraz Gustav Klimt – Portret Heleny Klimt

99 299 

Obraz drukowany na płótnie