Obraz Mary Cassatt – Margot

129 359 

Obraz drukowany na płótnie