Obraz Mary Cassatt – Mandolinistka

129 359 

Obraz drukowany na płótnie