Obraz Gustav Klimt – Zamek Schloss Kammer.

69 299 

Obraz drukowany na płótnie