Obraz Gustav Klimt – Minerva

99 389 

Obraz drukowany na płótnie