Obraz Gustav Klimt – Minerva

69 299 

Obraz drukowany na płótnie