Obraz Rafael Santi – Mojżesz przed krzakiem gorejącym

69 289 

Obraz drukowany na płótnie