Obraz Pablo Picasso – Przekraczając Sekwanę na górnym pokładzie

69 289 

Obraz drukowany na płótnie