Obraz James Tissot – Współczesny Syn Marnotrawny – W obcych stronach

69 289 

Obraz drukowany na płótnie