Obraz James Tissot – Jakub opłakujący Józefa

129 359 

Obraz drukowany na płótnie