Obraz Mary Cassatt – Bachantka

129 359 

Obraz drukowany na płótnie