Obraz James Tissot – Współczesny Syn Marnotrawny – Odejście

69 289 

Obraz drukowany na płótnie