Obraz Gustav Klimt – Portret Soni Knips

99 389 

Obraz drukowany na płótnie