Obraz Gustav Klimt – Portret Soni Knips

69 299 

Obraz drukowany na płótnie