Obraz Gustav Klimt – Portret kobiety (1917r.)

129 359 

Obraz drukowany na płótnie