Obraz Gustav Klimt – Portret Adeli Bloch-Bauer

99 299 

Obraz drukowany na płótnie