Obraz Gustav Klimt – Portret Adeli Bloch-Bauer I

99 389 

Obraz drukowany na płótnie