Obraz Gustav Klimt – Portret Adeli Bloch-Bauer I

69 299 

Obraz drukowany na płótnie