Obraz Gustav Klimt – Lipowa aleja na zamku Schloss Kammer

69 299 

Obraz drukowany na płótnie