Obraz Gustav Klimt – Lipowa aleja na zamku Schloss Kammer

99 389 

Obraz drukowany na płótnie