Obraz Frederic Leighton – Rybak i Syrena

99 299 

Obraz drukowany na płótnie