Obraz Edmund Blair Leighton – Wezwanie do broni

99 299 

Obraz drukowany na płótnie